Onderzoek naar angst voor de tandarts van start in Alexia Kliniek

By | 25/01/2011

Wij vragen uw medewerking voor een onderzoek naar uw gevoelens bij een bezoek aan de tandarts. Angstige gevoelens en speciale behandelwijzen komen aan bod. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten. U kunt de enquête hier starten.
De enquête is een onderdeel van mijn afstudeeronderzoek als tandarts aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Hartelijk dank voor uw tijd en moeite.
Melissa Stam

 

Eerder onderzoek waaraan wij deelnamen:

In de periode van januari tot en met maart vindt een afstudeeronderzoek van Lilian de Kort en Sigrid van Milligen, 4de jaars studenten mondzorgkunde aan de hogeschool Arnhem en Nijmegen, plaats in de Alexia kliniek te Echt. Het onderzoek zal worden begeleid door drs. J.W.H Elvers, docent wetenschap van de opleiding mondzorgkunde en universitair docent van het Umc St Radboud.

Het doel van het onderzoek is om te kijken hoe kinderen en adolescenten qua beleving een tandarts bezoek ervaren. Het onderzoek zal aan de hand van vragenlijsten worden uitgevoerd. Hierbij zullen wij uw kind vragen om voorafgaande aan het tandarts bezoek en na afloopt van het bezoek een vragenlijst van 21 vragen in te laten vullen. De persoonlijke gegevens van u en uw kind blijven uiteraard anoniem. Naar aanleiding van het onderzoek kunnen wij uw tandarts advies geven om nog kindvriendelijker te werk te gaan.

Indien u uw kind toestemming geeft om aan het onderzoek deel te nemen, willen wij u vragen om een informed consent lijst in te vullen waarbij u uw kind schriftelijk toestemming geeft voor deelname aan het onderzoek.

Bij voorbaat dank voor uw aandacht en wij hopen dat uw kind deel wilt nemen aan het onderzoek, zodat het onderzoek kan slagen.

Met vriendelijke groet,

Lilian de Kort en Sigrid van Milligen

Zoektermen: