Update van Exquise, de laatste van het jaar.

By | 06/01/2012

Geachte Exquise Gebruiker,

De laatste uren van het jaar 2011 tikken weg. Onze software afdeling is tot op het laatste moment bezig geweest Exquise nog verder te optimaliseren voor het gebruik in 2012. Wij danken een aantal van uw collegae die ons hierbij hebben geholpen.

Op onze website vindt u de laatste update van dit jaar. Zoals reeds eerder gemeld zullen er waarschijnlijk op korte termijn nog meerdere volgen.

De meeste aanpassingen in deze versie hebben te maken met de omzetting van de grafische invoer van Exquise naar de nieuwe regels van 2012.

Wij lopen een aantal punten met u door:

· Orthoinvoer geheel omgebouwd naar de ‘categorie 1’ t/m ‘categorie 7’ systematiek. De vertaling van het oude systeem naar het nieuwe is niet eenduidig is. Exquise zal dan ook bij de eerste maandbehandeling vragen welke categorie apparatuur gebruikt wordt.

· Onze ontwikkelaars hebben de gehele Endo invoer herschreven.

Uiteraard bleef het bepalen van de DETI score gehandhaafd. De daadwerkelijke verrichting invoer veranderde echter:

Op basis van deze invoer zal Exquise de juiste nieuwe prestatiecodes verwerken.

· Ook de invoer Implantologie werd behoorlijk aangepast. Het vertrouwde invoerscherm bleef gehandhaafd.

Toegevoegd werden een hoop zaken rondom de implantaat gedragen prothese. De toevoegingen die de Nza vereist om onderscheid te maken worden door Exquise uiteraard gefaciliteerd.

· Invoer prothetiek is aangepast. Op dit moment adviseren wij de implantaatgedragen protheses in te voeren via de invoer Implantologie. Aanpassingen op het gebied van weergave in de status zullen wij in het eerste kwartaal 2012 verzorgen.

· Een van u maakte ons opmerkzaam op enkele onvolkomenheden in de Achmea prijslijst. Onze dank, en uiteraard hebben wij de correcties doorgevoerd.

Wij wensen u nogmaals een bijzonder plezierige jaarwisseling toe. En heel veel sterkte bij de aanvang van uw werkzaamheden in het nieuwe jaar. Wij hopen dat we samen met u de invoering van de “vrije prijzen in de mondzorg” tot een succes mogen maken. Onze helpdesk staat u vanaf maandagochtend 08:00 uur graag te woord. Mocht het erg druk zijn aan de telefoon stel dan eventuele vragen met een email aan helpdesk@vertimart.nl.

Wij willen u langs deze weg nogmaals danken voor het in het afgelopen jaar in ons gestelde vertrouwen. Daarbij willen wij al onze medewerkers danken voor hun enorme inzet van het afgelopen jaar. Zij maakten het mogelijk dat Vertimart weer een succesvol jaar heeft mogen beleven.

Met vriendelijke groet

Vertimart Consultants BV

Jan Oudkerk & Pieter Schram

Zoektermen: