Wijziging contactgegevens

Wij verzoeken u steeds bij wijzigingen van gegevens, of status, tel. of GSM-nummer, adreswijziging, medicijngebruik of iets dergelijks de praktijk schriftelijk direct in kennis te stellen. U ontvangt dan een bevestiging van deze wijziging, gedagtekend en voorzien van uw en onze handtekeningen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de kostenconsequenties wanneer wijzigingen als boven bedoeld niet werden doorgegeven.