Klachten

De medewerkers van de Alexia Kliniek vinden het belangrijk dat er goede zorg wordt verleend en dat u als patiënt tevreden bent over de behandeling en verzorging.

Als u over de gang van zaken niet tevreden bent, dan biedt de directie van de Alexia Kliniek de gelegenheid een oplossing hiervoor te vinden.

U kunt erop rekenen dat wij uw klacht serieus nemen.

Waarover kan ik klagen?

Bij een klacht denken veel mensen aan een fout in de medische behandeling. Maar het kan om een heel andere kwestie gaan.

Tijdens een onderzoek of behandeling kan iets fout gaan, maar wanneer u een onprettig gevoel hebt over bijvoorbeeld een benadering, dan kan dit voor u ook een reden zijn voor het indienen van een klacht.

Ook in het contact met de zorgverlener of in de organisatie kan iets misgaan. Het gaat om zaken waarover u niet te spreken bent.
De aard en de ernst van de klachten kunnen erg verschillen.

Wie kan een klacht indienen?

In de meeste gevallen dient de patiënt zelf de klacht in. Als een patiënt daar niet toe in staat is, kan iemand anders namens hem of haar de klacht indienen.

Waar kan ik klagen?

U kunt uw klacht op diverse manieren duidelijk maken. De verschillende mogelijkheden worden nader toegelicht.
U bepaalt zelf waar en bij wie u de klacht neerlegt.

 • Bespreken op de plaats waar de klacht is ontstaan:
  Het is meestal het best om uw klacht te bespreken op de plaats waar de klacht is ontstaan, bijvoorbeeld met de betrokken tandarts of medewerker. Dit geeft de mogelijkheid direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten. Probeert u dan ook eerst om uw onvrede daar te bespreken. Alle behandelaars zijn bereid om met u in gesprek te gaan.
 • Als het niet lukt om uw klacht op de plaats waar de klacht is ontstaan te bespreken of als u dat niet wilt, kunt u zich wenden tot de praktijkmanagers van de Alexia Kliniek en uw klacht daar voorleggen. Deze kan u dan informatie en advies geven.

Alexia Kliniek kent de volgende mogelijkheden van klachtenopvang:

 • U kunt uw klacht alleen ter kennisgeving melden, uw klacht wordt dan geregistreerd.
 • Als u daarvoor kiest kunt u met de betrokken medewerker zelf uw klacht bespreken om samen met hem of haar tot een oplossing te komen.
 • Een schriftelijk klacht indienen kan bij de klachtenfunctionaris.

Hoe kunt u uw klacht indienen?

U kunt uw klacht telefonisch, schriftelijk of per e-mail middels het contactformulier rechts van deze pagina indienen.

Bereikbaarheid klachtenopvang:

Alexia Kliniek
t.a.v. Helen Harks
Du Commerce 4
6101 DB Echt
0475-486300

verder is van belang:

 • Om tot een goede oplossing te komen, handelt de Alexia Kliniek de klachten bij voorkeur af met de betrokkenen zelf of door bemiddeling. Als u dit niet wenst, of het gesprek heeft niet opgeleverd wat u verwacht had, kunt u uw klacht door de geschillencommissie van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) laten behandelen. Klik hier voor de ANT klachtenregeling
  Wanneer de klachtencommissie medische en / of andere gegevens uit uw dossier nodig heeft, vraagt men u vooraf toestemming voor inzage. Iedereen die inzage krijgt in uw gegevens is tot strikte geheimhouding verplicht, ook na beëindiging van de functie.
 • Het is verstandig om niet te lang te wachten met het bekendmaken van de klacht. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het immers steeds moeilijker om te achterhalen wat er precies is gebeurd.
 • Aan de klachtenopvang in de Alexia Kliniek zijn voor u geen kosten verbonden.

U bepaalt zelf welk traject dat u wilt volgen met uw klacht. Dit is afhankelijk van wat u met uw klacht wil bereiken.

Tot slot

Uw klachtgegevens worden geregistreerd en in een rapportage verwerkt. Deze rapportage wordt voorgelegd aan de leidinggevenden en de directeur en vormt hiermee een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit en de patiëntenzorg in de Alexia Kliniek.